Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Marc normatiu, Adaptació estatuts, preguntes més freqüents. Anar-hi


 

Registre d’entitats jurídiques. Guia d’entitats

La Guia d'entitats és una aplicació que permet accedir a les dades identificatives de les associacions, les fundacions privades, els col·legis professionals, les acadèmies corporatives, les entitats religioses i les federacions. Anar-hi


 

Registre d'Entitats Esportives (REE)

Informació sobre les modalitats i disciplines reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives i sobre la documentació i tràmits que cal dur a terme per a inscriure's. Anar-hi.


 

Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials

Informació sobre el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, preguntes més freqüents, normativa i cercador d'entitats. Anar-hi


Xarxanet.org

Xarxanet ofereix informació d'interès per a entitats i associacions.

Obligacions fiscal

Impost de societats