El fi de l'associació és col.laborar en les activitats docents de I'Escola d'Adults Timó, complementant la funció exercida per les docenls titulars en la forma en que es consideri necessaria.

Dades de contacte

Altres dades

  • Any de fundació: 2018
  • Membres: 13
  • CIF: G67267500

Ubicació

Veure mapa