Destinataris: Membres de les Juntes directives

Requisits: L’Entitat ha d’estar inscrita en el Registre Municipal d’Entitats

Durada: 1 sessions de 2 hores

Contingut del taller

  • Per què les persones participen? Les motivacions del voluntariat
  • La implicació de l’equip de voluntaris. Drets i deures
  • L’organització de les tasques dels voluntaris o
  • Planificació de la feina i gestió del temps
  • Treball en equip
  • Dinàmiques de grup
Taller: Voluntariat i dinamització interna de les associacions

Pla de Formació per a Entitats

Data inici: 04/12/2017

Data fi: 04/12/2017

Lloc: Sala Germans Santilari - Biblioteca Tirant lo Blanc - Pl. Alcanar, s/n - Montgat

Horari: 18.30 a 20.30 hores

Organitzador: Regidoria de Ciutadania i Participació

Data límit: 2017-11-27

Preu: gratuït