Destinataris: Membres de les Juntes directives

Requisits: L’Entitat ha d’estar inscrita en el Registre Municipal d’Entitats

Durada: 2 sessions de 2 hores

Contingut del taller

  • Introducció general a les obligacions fiscals que afecten al món associatiu
  • Breu presentació de les lleis que regulen les obligacions fiscals
  • Introducció al coneixement dels diferents impostos: IVA, societats, IRPF i 347
Taller: Obligacions fiscals de les entitats

Pla de Formació per a Entitats

Data inici: 04/10/2017

Data fi: 04/10/2017

Lloc: Sala Germans Santilari - Biblioteca Tirant lo Blanc - Pl. Alcanar, s/n - Montgat

Horari: 18.30 a 20.30 hores

Organitzador: Regidoria de Ciutadania i Participació

Data límit: 2017-10-01

Preu: gratuït