Destinataris: Membres de les Juntes directives i socis d’entitats i associacions

Requisits: L’Entitat ha d’estar inscrita en el Registre Municipal d’Entitats

Durada: 1 sessió de 2 hores

Contingut del taller

Conèixer quines són les lleis, reglaments i decrets, que afecten al món associatiu:

  • Regulació de les principals formes jurídiques
  • Legislació d’aplicació a les associacions catalanes
  • Nova llei d’incentius fiscals i mecenatge
Taller: Obligacions legals de les associacions i responsabilitats de les Juntes directives

Pla de Formació per a Entitats

Data inici: 15/11/2017

Data fi: 15/11/2017

Lloc: Sala Germans Santilari - Biblioteca Tirant lo Blanc - Pl. Alcanar, s/n - Montgat

Horari: 18.30 a 20.30 hores

Organitzador: Regidoria de Ciutadania i Participació

Data límit: 2017-11-05

Preu: gratuït