L’Audiència pública es celebrarà a les 19.30 h a la Sala Pau Casals.

L’Audiència tindrà lloc a les 19.30 h a la Sala Pau Casals, i s’hi tractaran els temes proposats pels veïns i veïnes de la vila –sigui a títol individual o en representació d’entitats, associacions o col·lectius del municipi– que s’hagin presentat prèviament a l’OAC. Segons el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Montgat, el nombre màxim de sol·licituds d’intervenció és de vuit, que es seleccionen per ordre d’entrada al Registre General. Les qüestions hauran de ser d’estricta competència municipal i d’interès general. Els assumptes plantejats en cap cas podran ser temes tractats amb anterioritat.

Tal i com regula el Reglament de Participació Ciutadana l’Audiència pública és presidida per l’alcalde i els regidors i regidores delegades de les diferens àrees de l’Ajuntament.

Podeu consultar l’ordre del dia que s’ha publicat a l’E-Tauler a l’enllaç: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812650006

Dijous 5 se celebra una Audiència pública ciutadana a Montgat.