Dijous 5 de març es celebrarà una Audiència Ciutadana.

Les persones que vulguin formular preguntes poden presentar-les fins el dia 20 de febrer a l'OAC de l' Ajuntament.

L' Ajuntament de Montgat ha convocat una Audiència pública ciutadana que es celebrarà el dijous 5 de març a les 19.30 h a la Sala Pau Casals. A l'audiència ciutadana es tractaran els temes proposats per veïns i veïnes de Montgat, en nom propi o en representació d'entitats, associacions o col·lectius del poble, que han  presentat les seves propostes de participació a l' OAC. Les persones que ho desitgin poden presentar les preguntes que desitgin formular durant l'audiència a l' OAC o a través del Portal de tràmits  https://tramits.montgat.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=95 fins el dia 20 de febrer.

L' article 21 del Reglament de Participació Ciutadana de l' Ajuntament de Montgat regula el funcionament de les audiències públiques ciutadanes a Montgat. Les intervencions de la ciutadania s'ordenen seguint els criteris establerts al Reglament:

  • El nombre màxim de sol·licituds d' intervenció en una audiència pública ciutadana és de 8.
  • Es seleccionaran per ordre d'entrada en el Registre General.
  • Concreció de la pregunta que haurà de ser d'un assumpte de competència municipal.
  • Interès general de la pregunta o assumpte que es planteja. En cap cas, s' admetran assumptes d'interès particular o personal.
  • Assumptes no tractats amb anterioritat. No s'admetran les peticions d'intervenció sobre peticions ja tractades en la darrera sessió

A l' enllaç podeu consultar la convocatòria de l' Audiència Pública ciutadana  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=239775&idens=812650006

Dijous 5 de març es celebrarà una Audiència Ciutadana