El Pla director urbanístic metropolità és l’instrument que ordenarà el territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en les properes dècades.

Formem part d’aquest territori un total de 36 municipis, i un és Montgat.  El PDU metropolità vol donar, des de l’urbanisme, respostes a les necessitats actuals de la població, de les ciutats i pobles, i del territori en general, tot apostant per un model de desenvolupament sostenible, equitatiu i cohesionat.

El mes de març d’enguany es va aprovar el document de l’Avanç del Pla, amb la diagnosi, la identificació dels reptes i oportunitats, els objectius i propòsits. Des del moment de l’aprovació, el 27 de març, fins al 13 desembre el document de l’Avanç del Pla es troba en exposició pública.

A més a més, el juliol passat es va obrir el període de participació ciutadana amb l’objectiu de donar veu a la ciutadania i ajudar a divulgar els continguts d’aquest projecte de planificació urbanística. Tot i que pot semblar un tema massa tècnic i allunyat, ens afecta en la nostra vida quotidiana en àmbits com la mobilitat, la cohesió social i l’habitatge, la infraestructura verda, el desenvolupament social i econòmic o els cicles de matèria i d’energia, entre d’altres.

Durant aquest procés de participació ciutadana es duran a terme sis debats ciutadans: un per cada àmbit territorial i dos per Barcelona. Concretament, nosaltres formem part de l’àmbit del Barcelonès Nord juntament amb altres municipis i la sessió del nostre àmbit es durà a terme a la ciutat de Badalona.

És per això que et convidem a participar en el debat ciutadà el dia 21 de novembre a les 18.30 h (a l’Av. Eduard Maristany,191, a l’edifici de l’antiga CACI).  Ens trobarem amb més ciutadans per conèixer els treballs del PDU i debatre sobre sis temàtiques del Pla.

Els debats s’organitzaran en tres parts. Una primera part breu d’explicació general, una segona de tallers de participació per eixos temàtics del PDU i una tercera de conclusió.

Els eixos temàtics transversals del PDU metropolità són els següents:

  1. La infraestructura verda: formada per espais verds i blaus, d’alt valor ecològic, proporciona beneficis ambientals a la població i, per aquesta raó, és una eina clau de la planificació del territori.
  2. La cohesió social: per construir una metròpolis diversa i complexa, cal parar atenció a les situacions de desequilibri i facilitar l’ús racional i just dels recursos del territori (equipaments, espais lliures i habitatge).
  3. El cicle de l’aigua i l’energia: les matèries primeres, els aliments, l’aigua i l’energia són fluxos que entren i surten cada dia de la ciutat i en permeten el bon funcionament. Millorar l’eficiència dels cicles i tancar-los minimitzarà els impactes ambientals.
  4. La mobilitat sostenible: plantejar una mobilitat activa i sostenible pot ajudar a reduir l’impacte ambiental del transport de persones i mercaderies, i alhora pot ajudar a millorar els espais de relació social.
  5. El desenvolupament socioeconòmic: millorar la competitivitat dels teixits residencials i d’activitat econòmica pot contribuir a impulsar un desenvolupament equitatiu, divers i resilient. Alhora, pot potenciar la metròpolis com un territori on hi pugui créixer una economia de petita i gran escala.
  6. La governança metropolitana: redefinir el planejament urbanístic és necessari per millorar la qualitat de vida de la metròpolis. Cal adequar-lo a les actuals necessitats urbanes, ambientals, socials i econòmiques, i reforçar la solidaritat entre els 36 municipis de l’àrea metropolitana.

Per inscriure’t pots omplir aquest formulari (recorda indicar-nos quines són les temàtiques que més t’interessen). Igualment t’animem a contestar l’enquesta ciutadana. No trigaràs ni cinc minuts i les teves aportacions sumen.

Trobaràs tota la informació del PDU metropolità, i pots fer altres suggeriments, a través del web.

També pots fer el seguiment a través de les xarxes socials i participar en els debats que es generin:

Twitter: @pdumetropolita

Facebook: https://facebook.com/AMBmetropolisbarcelona

 

Jornada de debat ciutadà sobre el PDU, Pla Director Urbanístic Metropolità