El passat dijous, dia 10 d’octubre, es va reunir el Consell de la Vila. En aquesta primera reunió després de les eleccions municipals, es van renovar els representants dels grups municipals amb representació en el Consistori.

En el decurs de la sessió es va informar als assistents de l’estat de creació de les comissions sectorials, portant-se a terme el sorteix entre els veïns i veïnes de Montgat majors de 65 anys candidats a formar part del Consell sectorial de la gent gran.

En un altre ordre de qüestions es va informar als assistents sobre el procés participatiu que l’AMB durà a terme en relació al Pla Director d’Urbanisme i es va presentar l’avant-projecte de Participació Ciutadana 2020-2023.

 

Es reuneix el Consell de la Vila