El passat dia 30 d’abril es va publicar en el BOP la primera convoctòria de subvencions a entitats i associacions per al 2019. Aquesta convocatòria inclou:

  • Subvencions per a projectes d’entitats que tinguin el seu àmbit d’actuació dins de l’Acció Social, polítiques de gènere i la salut.
  • Subvencions per a cooperació i solidaritat
  • Subvencions per a projectes educatius en el lleure i la gent gran
  • Subvencions per a activitats i projectes culturals.
  • Subvencions per a l’organització d’activitats i esdeveniments esportius puntuals.
  • Subvencions per al suport a les entitats veïnals.
  • Subvencions per als projectes que promoguin la participació.

Podeu ampliar la informació en el portal de tràmits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 30 dies a comptar des de l’1 de maig i fins el 30 de maig. D’acord amb la Llei 39/2015, les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament.

Oberta la convocatòria de subvencions a entitats i associacions