Finalitzat el període d’exposició pública, han estat aprovades definitivament les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per a l’any 2019, a atorgar pel procediment de concurrència competitiva.

Es poden consultar des d’aquest enllaç

Durant el proper mes d’abril s’aprovaran les convocatòries de les subvencions a entitats de caràcter anual. Us mantindrem informats.

Aprovades les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals a entitats per a l’any 2019