El plenari del Consell de la Vila, constituït formalment el passat dia 4 de març, va acordar la creació de les següents comissions sectorials:

  • Consell sectorial de l’esport
  • Consell sectorial de la gent gran
  • Consell sectorial de comerç
  • Consell sectorial de seguretat i mobilitat.

Ara es formalitzarà la creació d’aquestes comissions sectorials, definint l’abast i la seva composició i, properament, durant el primer trimestre de la legislatura es constituiran formalment.

Acords adoptats en el primer plenari del Consell de la Vila