La sessió constitutiva del plenari del Consell de la Vila ha estat convocada per al proper dia 4 de març, a les 20 hores a la sala Pau Casals.

El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i deliberació ciutadana i està formal per representants de tots els partits polítics amb representació en la corporació municipal, així com representació del teixit associatiu i de la ciutadania.

L’ordre del dia d’aquesta primera sessió del plenari del Consell de la Vila és la següent:

1. Constitució del plenari del Consell de la Vila.

2. Propostes de creació de comissions sectorials de conformitat amb l’article 38 del Reglament de Participació Ciutadana.

3. Donar compte de les actuacions dutes a terme en matèria de Participació Ciutadana 2018-2019.

4. Propostes de temes i pla de treball del Consell de la Vila.

5. Precs i preguntes.

 

Es convoca el Consell de la Vila