El Parc de les Bateries és un espai verd natural situat a la part nord de Montgat entre els barris de Can Ciurana i Mallorquines, catalogat com a espai protegit especial pel Pla Director Urbanístic del sistema costaner.

Atenent les seves característiques i com a pas previ a l’elaboració d’un projecte de millora del Parc, s’ha considerat necessari necessari reflexionar sobre les seves potencialitats i mancances i sobre els usos que es poden desenvolupar en els seu àmbit. Per això es posa en marxa el procés participatiu que es presentarà el proper divendres dia 16 de novembre, a les 19 hores a la Sala Pau Casals.

El grup motor del projecte estarà format per representants de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i per 20 persones inscrites en el Registre Ciutadà.

Es presenta el procés participatiu per a la definició d’usos del Parc Natural de les Bateries