En la sessió del grup de treball de Participació Ciutadana del 19 de setembre, es va presentar la proposta d’Ordenança de Reclamacions, queixes, suggeriments i propostes i la Guia breu del Reglament de Participació Ciutadana i es van concretar diversos aspectes sobre l’organització de la Mostra d’Entitats.

Consultar la guia breu del Reglament de Participació Ciutadana

Sessió del grup de treball de participació ciutadana