Des del 28 de setembre i fins el 27 d’octubre es poden presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà les sol·licituds d’ajuts i subvencions per a la promoció de l’esport, educació i emprenedoria.

La convocatòria es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província del 27 de setembre.

Podeu consultar els requistis, criteris de valoració i descarregar-vos els models de sol·licituds des dels següents enllaços.

Esports

Subvencions per a la promoció i pràctica de l’esport

Educació

Subvenció per a projectes educatius desenvolupats per les AMPES als centres educatius públics

Ajuts econòmics per al foment de l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys

Ajuts en concepte de “suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”

Emprenedoria

Subvencions a empreses de nova creació assessorades pel servei de Promoció Econòmica

Oberta nova convocatòria de subvencions