L’Ajuntament està treballant en la redacció d’un reglament que estableixi el procediment per a la gestió de les queixes, reclamacions, suggeriments i propostes que pugui presentar la ciutadania, assegurant-ne el control i el seguiment de les mateixes per tal de garantir la seva resposta.

Aquesta reglament neix de la voluntat de promoure un govern obert, basat en la participació i el diàleg permanent entre administració i ciutadania i, d’un altra, de la necessitat de millorar els protocols interns per garantir la resposta a tots els ciutadans que s’adrecen a l’Ajuntament.

Actualment, el Reglament es troba en període de consulta prèvia i es poden presentar propostes o aspectes a considerar en la seva redacció.

Més informació

 

Nou Reglament de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments