Visió integral del procés de pressupostos participatius

La sessió de treball del passat dia 27 de juny es va centrar principalment en la revisió de la proposta de protocol de gestió dels pressupostos participatius. La configuració del grup motor i les seves funcions, així com el procés d’elaboració de propostes van ocupar una bona part de la sessió.

Altres temes tractats en el decurs de la sessió van ser els següents:

Pla d’accions formatives. Com a continuació de les anteriors sessions, es presentà la proposta d’accions que es duran a terme durant a partir de setembre.

Proposta de Reglament de Participació Ciutadana. S’informa als assistents sobre l’estat dels treballs i es proposa la incorporació del registre ciutadà.

 

Continuen els treballs del grup de participació ciutadana