S’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província del  dia 9 de juny, la convocatòria de les subvencions següents:

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el proper dia 11 de juliol.

Les convocatòries de subvencions per al curs o temporada 2017-18 en matèria d’esports o ensenyament es publicaran el proper mes de setembre.

Fins el dia 11 de juliol poden presentar-se les sol·licituds de subvencions