Entitats participantsLa trobada amb els representants de les entitats i associacions de Montgat s’ha centrat en la presentació del Registre de grups d’interès i en la presentació del calendari de convocatòries de subvencions.

Pel que fa als grups d’interès s’ha explicat què s’entèn per grups d’interès, quina és la finalitat del Registre de grups d’interès, qui s’hi ha d’inscriure i quines obligacions comporta. Després de respondre els dubtes que s’han plantejat, s’ha presentat el calendari de convocatòries de subvencions i s’ha informat que aquesta setmana acaba el termini d’informació pública de les bases reguladores, quedant aprovades definitivament al no haver-se rebut, a dia d’avui, cap al·legació. Això permetrà aprovar les diferents convocatòries de subvencions la propera setmana i enviar-les al Ministerio de Hacienda y Función Pública que és qui les ha de publicar. Per aquest motiu, s’informa als veïns que no es pot avançar la data a partir de la qual es podran presentar les sol·licituds de subvenció. Aquesta data es publicarà i es comunicarà a totes les entitats en el moment que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Més informació sobre el Registre de Grups d’Interès

Consultar les bases reguladores i els criteris específic de valoració

Sessió informativa adreçada a entitats i associacions