Després d’elaborar la proposta de tallers i accions formatives que es duran a terme durant el segon semestre de l’any, la sessió celebrada avui s’ha centrat en l’elaboració de la proposta de catàleg de serveis i en la presentació de l’avant projecte del que ha de ser el nou Reglament de Participació Ciutadana.

Després de recollir els suggeriments que es van plantejar en la reunió del passat mes de març, avui s’ha presentat la proposta de Catàleg de serveis per a les entitats i associacions. Aquest document marc es completarà amb les aportacions fetes durant la sessió i posteriorment s’obrirà al conjunt d’entitats abans de procedir a la seva aprovació.

La segona part de la sessió de treball s’ha centrat en la presentació de la proposta d’avantprojecte de Reglament de Participació Ciutadana quedant aquest sobre la taula per debatre’l amb més profunditat en la propera sessió de treball.

Si esteu interessats en participar en aquest grup de treball només ens ho heu de fer saber. Clicar aquí per contactar amb la regidoria de Ciutadania i Participació

 

Es reuneix el grup de treball de Participació Ciutadana