El dia 21 d’abril es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)  la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar projectes eductaius innovadors a favor d’AMPAs per a l’any 2017.

Aquesta convocatòria vol contribuir a finançar projectes per a la millora de les competències i del rendiment educatiu de l’alumnat. Com a novetat, aquest any es valoraran especialment els projectes presentats que es realitzin conjuntament entre diverses AMPAs

La quantitat a repartir entre els projectes es de 100.000€.

Les sol·licituds s’han de presentar durant els propers 20 dies.

Les bases específiques de la convocatòria  i els models de sol·licituds els podeu trobar a:

http://www.diba.cat/web/educacio/ampa

 

Convocatòria de Subvencions destinades a finançar projectes educatius innovadors a favor d’AMPES per a l’any 2017