Tot i que la Llei de Transparència preveu la creació per part dels municipis de Registres de Grups d’Interès, l’Ajuntament de Montgat ha adoptat com a propi el Registre de Grups d’Interès de Catalunya, atès que comporta una millora en la supervisió i seguiment de l’activitat dels grups d’interès.

El Registre, creat en virtut de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a finalitat la inscripció i el control dels grups d’interès per tal de donar coneixement públic de les persones que realitzen l’activitat d’influència o intermediació.

L’existència del Registre i la informació que difon permeten al conjunt de ciutadans conèixer les relacions que s’estableixen entre les institucions públiques i els grups d’interès, saber quan es produeixen, a través de quins canals, amb quins efectes o resultat.

També cal destacar que els alts càrrecs, inclosos alcaldes i regidors, no podran mantenir reunions o contactes amb persones físiques o jurídiques que actuïn amb voluntat d’influir si aquestes no s’han inscrit en el Registre de Grups d’Interès.

Així doncs, si la vostra entitat porta a terme accions per influir en les polítiques públiques o en la presa de decisions, està actuant com a grup d’interès i, per tant, s’ha d’inscriure en el Registre de Grups d’Interès.

Més informació sobre els grups d’interès a la web del departament de Justícia.

 

Com afecta el Registre de Grups d’Interès a les entitats?