Explicant el pressupost participatiu a les entitats